E-ARŞİV FATURA KESME ZORUNLULUĞU

E-ARŞİV FATURA KESME ZORUNLULUĞU

E-ARŞİV FATURA KESME ZORUNLULUĞU


31.12.2019


01.01.2020 tarihi itibariyle e- Arşiv Fatura Mükellefi Olmayan Esnaf ve Sanatkarlarımız 5.000,00TL. ve 30.000,00 TL’yi Aşan Faturalarını GİB Portalından E-Arşiv fatura olarak Kesmek zorundadırlar. Her hangi bir sorun ile karşılaşmamak için mutlaka konuyla ilgili Muhasebecilerinizden bilgi almayı ihmal etmeyiniz.


 01.01.2020 tarihi itibariyle e- Arşiv Fatura Mükellefi Olmayan Esnaf ve Sanatkarlarımız 5.000,00TL. ve 30.000,00 TL’yi Aşan Faturalarını GİB Portalından E-Arşiv fatura olarak  Kesmek zorundadırlar. Her hangi bir sorun ile karşılaşmamak için mutlaka konuyla ilgili Muhasebecilerinizden bilgi almayı ihmal etmeyiniz.

 
e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1 Ocak 2020 Tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'nca sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmektedir. 
 
-Yani bir vergi mükellefi başka bir vergi mükellefine 5 Bin Lira ve üzeri her satışı için,
-Vergi mükellefi olmayanlara 30 Bin Lira ve üzeri her bir satışı için "e-ARŞİV FATURA"sı düzenlemek zorunda olacaktır.
 
TEBLİĞLER İÇİN ; 
https://www.gib.gov.tr/vergi-usul-kanunu-genel-tebligi-sira-no509-resmi-gazetede-yayimlandi